INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: (km)

Škôlky vyhodnocujú prihlášky 

Škôlky vyhodnocujú prihlášky 

Práve v týchto dňoch vyhodnocujú riaditeľky MŠ v spolupráci s oddelením školstva petržalského miestneho úradu počty reálne podaných nových prihlášok do materských škôl (čiže odrátať tie, ktoré rodičia podali do viacerých MŠ), zmapovať, koľko predškolákov reálne nastúpi do školy a koľkí z rôznych dôvodov v škôlke ešte zostanú, a tak zistiť, koľko „nových“ škôlkarov môžu prijať.…
Aký meteorit zabil dinosaurov?

Aký meteorit zabil dinosaurov?

Čo sa mi môže stať, keď ma zasiahne meteorit? Za aký dlhý čas sa meteorit rozpadne, kým dopadne na Zem? Takéto a mnohé iné otázky o vesmíre zaujímali žiakov petržalských škôl. Dozvedieť sa niečo o meteoritoch, kométach či o tom, ako sa menšie alebo väčšie úlomky z vesmíru dostanú až k nám, na Zem, prišli do DK Zrkadlový háj žiaci zo 6. ročníkov 11 petržalských základných škôl vďaka projektu Petržalská super škola, ktorá sa deťom v rámci svojich vedeckých prednášok pokúša sprostredkovať zaujímavé informácie z rôznych oblastí života.…
Prioritné investície vyberali aj obyvatelia

Prioritné investície vyberali aj obyvatelia

Mestská časť Petržalka zapojila obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných a na svojom webe im dala možnosť hlasovaním vybrať tie investície, ktoré popri ostatných samospráva zrealizuje prednostne. Počas troch týždňov hlasovali návštevníci webovej stránky Petržalky o tom, kde budú použité financie z rozpočtu mestskej časti.…
Mestská časť odstránila zničený stánok

Mestská časť odstránila zničený stánok

Zdevastovaný a nevyužívaný stánok, ktorý asi najviac bil do očí a v ktorom sa už udomácňovali aj bezdomovci, je minulosťou. Išlo o bývalý stánok ovocia a zeleniny na Osuského ul. oproti DK Zrkadlový háj, ktorý bol umiestnený na pozemku v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy.…
Opravy ciest v správe mestskej časti

Opravy ciest v správe mestskej časti

Petržalská samospráva pokračuje v opravách výtlkov. Trpezliví a ohľaduplní by mali byť vodiči na komunikáciách III. a IV. triedy v časti Dvory V – VI, Háje I a v starej Petržalke, kde samospráva prostredníctvom dodávateľa Pittel+Brausewetter, s. r. o., opravuje výtlky. Tie menšie netechnologickým a väčšie technologickým spôsobom.…
Miestny úrad s novými telefónnymi číslami

Miestny úrad s novými telefónnymi číslami

Petržalská samospráva zmenila poskytovateľa telefónnych a internetových služieb, čo je spojené aj so zmenou telefónnych kontaktov miestneho úradu. Týmto krokom ušetrí petržalská samospráva až 32 tisíc eur ročne. Pôvodné čísla miestneho úradu 68 286 plus klapka nahradilo číslo 68 288 plus klapka príslušného oddelenia, trojčíslie klapky zamestnancov sa nemenilo.…
Petržalka je nositeľom titulu výnimočnosti

Petržalka je nositeľom titulu výnimočnosti

Mestská časť Petržalka je po dvojročnom úsilí nositeľom titulu Efektívny používateľ modelu CAF (Common Assessment Framework – Spoločný systém hodnotenia kvality). Petržalka tzv. titul výnimočnosti získala v súťaži Národná cena SR za kvalitu a z obcí a miest a mestských častí je prvá na Slovensku, ktorá ho nadobudla.…
Jeden vrak =  jedno obsadené parkovacie miesto

Jeden vrak = jedno obsadené parkovacie miesto

Petržalská samospráva sa v rámci riešenia otázok parkovania intenzívne zaoberá parkovacou politikou, okrem toho sa však situáciu s nedostatkom parkovacích miest snaží riešiť aj odstraňovaním starých a nepojazdných vozidiel. „Samospráva v týchto prípadoch nahrádza povinnosti majiteľov, ktorí svojou nezodpovednosťou komplikujú situáciu s parkovaním. Mestskú časť to stojí veľa úsilia, pretože riešenie dlhodobo odstavených áut nie je jednoduchý proces,“ konštatuje starosta Vladimír Bajan.…
O použití peňazí rozhodujú aj Petržalčania

O použití peňazí rozhodujú aj Petržalčania

Petržalská samospráva v rámci zvyšovania transparentného prostredia v mestskej časti dáva obyvateľom možnosť rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti. Urobiť tak môžu prostredníctvom webovej stránky www.petrzalka.sk Potom, čo petržalská samospráva v ostatných dvoch rokoch zrealizovala viacero projektov, ktoré významnou mierou prispeli k skvalitneniu a zlepšeniu prostredia v mestskej časti, chce pokračovať v dobre nastavenom smerovaní aj naďalej.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky