INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Juraj Kováč

Petržalské parkovanie – nekonečný príbeh …

Petržalské parkovanie – nekonečný príbeh …

Máme smolu, že sme sa nenarodili tam, kde sú politici aspoň trochu predvídaví.  Keby sme to šťastie mali, tak by sa politici dopredu postarali o to, aby sme hocikedy pohodlne parkovali. Nakoľko nie sme tí vyvolení, tak teraz pomaly autá parkujú na sebe, musíme ich odtláčať, aby sme mohli odísť, alebo večer krúžime okolo domu a hľadáme malú medzierku, kde by sme mohli odstaviť svojho tátoša.…
Ad: Ponosy na nosný dopravný systém

Ad: Ponosy na nosný dopravný systém

V predchádzajúcom čísle PN v článku Ponosy na nosný dopravný systém jeho autor Ing. Miloš Černák, petržalský poslanec, spochybňuje zámer mesta vybudovať pozemnú električkovú trať v Petržalke. Chce ju viesť na estakáde spolu s cestnou komunikáciou. Takisto súhlasí s pripomienkami občianskych a ekologických aktivistov (odzneli na nedávnom verejnom zhromaždení k 1. etape NDS, ktoré organizoval bratislavský magistrát) o rozdelení Petržalky na dve „neprekročiteľné“ časti (východ – západ), so spomalením cestnej dopravy, zvýšením ekologickej záťaže a obmedzením pešieho kontaktu s Chorvátskym ramenom.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201