INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: JR

Maroko, láska moja

Krajina tisícich tvárí, zvukov, farieb, chutí a vôní… Vaše zmysly očarí tak rýchlo, že v okamihu zabudnete, kam máte vlastne namierené a odrazu máte pocit, že chcete a musíte ísť úplne všade! Zasľúbená zem, kráľovstvo, v ktorom nájdete všetko! More, oceán, pláže, púšte, hory, kopce i rovinu.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201