INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Ján Puchovský

Záujem seniorov o štúdium jazykov

Záujem seniorov o štúdium jazykov

Jazykové vzdelávanie patrí k druhu obľúbených aktivít, ktoré dlhodobo priťahujú záujem seniorov Petržalky. Praktizuje sa v priestoroch Klubu dôchodcov Miestneho úradu na Strečnianskej ul. 18 a na Haanovej. ul.8. Aj v tomto školskom roku sa pripravuje otvorenie štúdia anglického a nemeckého jazyka, a to v dvoch skupinách – pre začiatočníkov a pokročilých Miestny úrad v Petržalke podporuje takto orientovaný druh sociálnej práce už niekoľko rokov a poskytuje mu priestory dvoch svojich klubov dôchodcov, pre ktoré je to spestrením a oživením ich činnosti.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201