INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Ján Fedorek

Ide o kvalitnú dodávku

Vždy som bol pyšný na to, že jednoducho z citu pre slovenčinu som nikdy nezaváhal pri písaní rôznych textov, ak išlo o čistotu jazyka a časovaných či skloňovaných slov. No v poslednom čase – merané rokmi – som čoraz častejšie zneistel. Dokonca z úst významných kultúrnych predstaviteľov, akými nesporne herci sú (zo SND aj ostatných slovenských divadiel, ale aj tí „na voľnej nohe“), som opakovane, mnohonásobne počul, že dostali veľmi lukratívne r o l e (a div sa svete, profesionáli – moderátori to bez začervenania po nich opakovali)… Pomyslel som si, ktorýže to mecenáš je taký štedrý, že našim hercom rozdáva polia, ba dokonca ekonomicky zaujímavé – že by tie slavkovské pod Tatrami…?…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201