INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Ján Danek

Veľká cena Bradla

Veľká cena Bradla

V deň 94. výročia tragického pádu lietadla Caproni na palube s generálom Dr. Milanom Rastislavom Štefánikom, ministrom vojny vlády Československej republiky, 4. mája sa opäť stretli cyklisti, ktorí si športovou jazdou pripomenuli odkaz najvýraznejšej osobnosti slovenských dejín. Veľká cena Bradla pokračovala touto organizačnou formou ako prejav vytrvalosti, sily, cieľavedomosti a kolektívnosti cyklistov v zmysle Štefánikovho odkazu – ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201