INZERCIA +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Ivana Antošová

Ruthenia oslavovala

Ruthenia oslavovala

Folklórnemu súboru Ruthenia sa už päť rokov úspešne darí prezentovať rusínske ľudové tance a piesne v našom hlavnom meste, ale aj za jeho hranicami. Súbor vznikol v roku 2010, keď sa začala stretávať skupina mladých ľudí študujúcich a pracujúcich v Bratislave, ktorí chceli zachovávať svoje zvyky a tradície aj ďaleko od domova.…
Ad: Po roku…

Ad: Po roku…

… sa Petržalské noviny vrátili k téme bilbordov. Je dobré, že redakcia nenechala problém plynutím času „vyhniť“, ako už býva na Slovensku zvykom, ale že ho naďalej pripomína ako verejné zlo, ktoré treba riešiť a vyriešiť. Preto pridám niekoľko poznámok. To, že znetvorujú, devastujú a znevažujú vzhľad krajiny, to vidí každý.…
Zelené zóny očami študentov

Zelené zóny očami študentov

Začiatkom júna som sa ako predsedníčka Komisie Životného prostredia a verejného poriadku MČ Bratislava-Petržalka zúčastnila na obhajobe ateliérových prác študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zeleň patrí k základným zložkám sídelnej štruktúry, pričom je osobitne známy jej pozitívny vplyv na priaznivý stav nášho životného prostredia.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:0905 273 416,  0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201