INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Ivan Hečko

Ešte k výstavbe komunikácie Chorvátske rameno

Ešte k výstavbe komunikácie Chorvátske rameno

Vážení spoluobčania, vzhľadom na výraznú intenzitu propagačnej kampane za výstavbu „centrálnej osi“, alebo „neexistujúceho centra“ Petržalky by som sa rád zapojil do diskusie. Celú kampaň zo strany iniciátorov projektu totiž považujem za zámerne vedenú „s neúplnou informáciou“. Podľa iniciátorov je primárnym zámerom stavby riešenie dopravnej situácie v Petržalke.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201