INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: (inz)

Najväčší má povinnosť byť aj najlepší

Najväčší má povinnosť byť aj najlepší

Bytové družstvo Petržalka spravuje najviac petržalských bytov. To NAJ by malo platiť aj o kvalite jeho služieb, najmä však zodpovednosti. Ibaže  v ostatnom čase pribudli na jeho výkon a správanie sa niektorých pracovníkov aparátu sťažnosti od vlastníkov bytov, spoluvlastníkov bytových domov. V sobotu, 23. marca, sa uskutoční snem družstevníkov, na ktorom delegáti zbilancujú predchádzajúce volebné obdobie, ale zvolia si aj nové vedenie družstva.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201