INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Ing. Tomáš Fabor

Druhá etapa sa pripravuje

Druhá etapa sa pripravuje

Hádam už aj najväčší skeptici veria, že električka v Petržalke bude. Po rôznych variantoch električka je tu definitíva. Najprv ťažké sovietske metro, rýchlodráha, potom pneumatikové systému VAL, cez Tram – train, rýchlu električku až po modernú nízkopodlažnú  klasickú električku. Ale len pamätníci z minulého storočia vedia prečo je to inak a máme tu po štyridsiatich rokoch príprav električkovú trať. …
Štvorprúdovka

Štvorprúdovka

Štyridsať rokov hovoríme o Nosnom dopravnom systéme, stavebná uzávera naň blokuje na ploche 60 ha akýkoľvek rozvoj Petržalky. Teraz, keď je možnosť jeho realizácie, a dokonca sú aj financie z Bruselu, ozývajú sa hlasy, že nič nechceme. Akoby nestačilo, že sme prišli už o projekt TEN T – 17, keďže aj na náš „úkor“ si vo Viedni vybudovali novú hlavnú železničnú stanicu.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201