INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

Kauza spaľovne a prešľapy zodpovedných

Kauza spaľovne a prešľapy zodpovedných

Úradníci magistrátu aj MČ Petržalka odviedli kvalitnú prácu pri spracovaní odborných stanovísk proti spaľovni nebezpečného odpadu na Kopčianskej , starosta Petržalky aj primátor hlavného mesta SR však urobili Petržalčanom medvediu službu. Voči zámeru zriadiť na Kopčianskej spaľovňu nebezpečného odpadu sa odvolali občianske združenia, mestská časť Petržalka a j hlavné mesto Bratislava.…
Anketa a petícia o 4 –prúdovej ceste zobudili magistrát

Anketa a petícia o 4 –prúdovej ceste zobudili magistrát

Keby nebolo ankety či petície proti 4 – prúdovej ceste pri Chorvátskom ramene, mnohí obyvatelia domov v okolí ramena by sa dozvedeli o skutočných dôsledkoch výstavby až pri zvuku pílenia stromov. Anketa však priniesla nielen odpovede 2233 respondentov, ale nastolila aj vážne otázky o zodpovednosti za politické rozhodnutia a chýbajúcej verejnej diskusie.…
Rozpoltená Petržalka

Rozpoltená Petržalka

Poznáme skutočný názor Petržalčanov na 4-prúdovú cestu pri Chorvátskom ramene? Chceme pozdĺž celého Chorvátskeho ramena novú cestu, zástavbu a mestský bulvár alebo prírodný mestský park a cyklotrasy? Dajú sa tieto dve rozdielne koncepcie  zlúčiť, alebo sú oba názory nezmieriteľné?  Majú Petržalčania dnes dosť informácií, aby sa rozhodli akceptovať novú výstavbu a výrub?…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201