INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Hana Kobzová

Ihrisko namiesto striekačiek

Ihrisko namiesto striekačiek

Preneste sa  na chvíľu  do sveta, kde to žije dobrovoľnosťou, kreatívnymi nápadmi, profesionalitou,  prokomunitným myslením, kvalitnou spoluprácou školy a rodičov a to všetko v úsilí s jedným cieľom: vytvoriť v Petržalke estetický a bezpečný  areál  športu  a aktívneho odpočinku pre žiakov školy a okolitú verejnosť, areál, kde to dýcha človečinou, areál, kde je ihrisko namiesto striekačiek.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201