INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: (fk)

Chystá sa Bál Záhorákov

Chystá sa Bál Záhorákov

V našom hlavnom meste už piate desaťročie pôsobí Spolok Záhorákov. Jeho každoročnou aktivitou je vo fašiangovom období príprava bálu. V tomto roku to bude už 47. bál.  Po likvidácii PKO, v ktorom sa bály uskutočňovali, hľadal spolok  priestor na jeho konanie. A tak Záhorákov prichýlila naša Petržalka.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201