INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Eva

Ľudia s mentálnym postihnutím stratili svoj druhý domov

Ľudia s mentálnym postihnutím stratili svoj druhý domov

Je ich šestnásť. Každé ráno zazvonia v sprievode svojich asistentov na dvere chránených dielní Impulz, aby dekorovali pohľadnicu, vystrúhali drevené ozdoby alebo vyrobili krásnu sviečku. Mám rada teplo týchto predmetov, cítiť z nich ľudské ruky a hravosť. Boli vytvorené v priestore, ktorý ponúka zázemie, podporu, prácu, školu aj zábavu.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201