INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Dušan Gábor

Transparentnosť na spôsob Bytového družstva Petržalka

Transparentnosť na spôsob Bytového družstva Petržalka

V úvode mi dovoľte poďakovať redakcii Petržalských novín za zverejnenie ospravedlnenia uverejneného 17. februára 2013. Pre mňa a mojich zostávajúcich kolegov to znamená, že spravodlivosť, úcta a pravda, má aj takúto formu. Ako člen Bytového družstva Petržalka som sa dňa 10. januára 2013 obrátil listom na naše predstavenstvo a dovolil som si ho v zmysle platných stanov požiadať o spracovanie materiálu na rokovanie ZD napr.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201