INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Doc. RNDr. Ivan Kupka

Ad: Svet rečou čísel

Ad: Svet rečou čísel

Zaujal ma článok Svet rečou čísel. Článok hovorí o numerológii. Numerologička sa v článku odvoláva na Pythagora a mohol by vzniknúť dojem, že tvrdenia numerológie sú čímsi, čo sa dá dokázať pomocou matematických prostriedkov. Nie je to tak. Numerológovia nedokázali žiadne zo svojich tvrdení ani matematickým, ani štatistickým spôsobom.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201