INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Darina Kovačechová

Informačné technológie v školách

Informačné technológie v školách

V polovici októbra sa naša ZŠ Tupolevova 20 zúčastnila na medzinárodnej žiackej konferencii o používaní informačných technológií v školách, ktorú organizovala mestská časť Praha 5. Na konferencii boli aj žiaci a študenti z Rumunska, Maďarska a z ostatných mestských častí Prahy. Našu krajinu, mesto, mestskú časť a školu sme predstavili v PPT prezentácii podobne ako ostatné školy.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201