INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: (ba)

Pozvánka na verejnú prezentáciu návrhu riešenia územia okolo petržalskej električky

Pozvánka na verejnú prezentáciu návrhu riešenia územia okolo petržalskej električky

Hlavné mesto SR Bratislava pozýva 29. júna 2015 o 17,00 hod. do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave na verejnú prezentáciu urbanistického návrhu riešenia územia okolo centrálnej rozvojovej osi Petržalky, ktorý bude podkladom pre spracovanie urbanistickej štúdie. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia prvej fázy participácie – individuálnych hĺbkových rozhovorov.…
Petržalka, ako ju nepoznáte

Petržalka, ako ju nepoznáte

Kedysi najväčšia obec na Slovensku, dnes najväčšie sídlisko v strednej Európe. Až po vyše tridsiatich rokoch od jeho založenia sa dočkalo sprievodcu Petržalkou, v ktorom nájdete jej dávnejšiu aj nedávnu minulosť. Čas so sebou odniesol nielen starú zástavbu a sady, ale aj mnohé umelecké diela inštalované len pred pár desaťročiami, či maľby na panelákoch, ktoré neprežili zatepľovanie.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201