INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Anna Faklová

Vďaka za čistotu

Vďaka za čistotu

Chcem sa poďakovať pracovníkom Miestneho podniku verejno-prospešných služieb, ktorí 20. februára v ranných hodinách čistili chodníky a cestné komunikácie v uliciach Iľjušinova a Tupolevova za dobre odvedenú prácu v zmysle hesla Čistá Petržalka a  za ochotu odviezť aj odpad z okolia kontajnerového  stojiska  Iľjušinova12 – 14,  hoci  to nepatrí do ich kompetencie a náplne práce.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201