INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Alžbeta Klesnilová

Téma solidarity stále otvorená

Téma solidarity stále otvorená

Koncom minulého roka mestské zastupiteľstvo schválilo kompromisný návrh, že mieru solidarity štyroch veľkých mestských častí so siedmimi malými v roku 2016 bude predstavovať suma 1,95 milióna eur z ich podielov na daniach. „Táto zmena však musí prejsť do štatútu mesta, inak bude platiť doterajšia miera solidarity,“ zdôraznil Jozef Krúpa, predseda Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.…
Výnos z poplatku by sa mal deliť

Výnos z poplatku by sa mal deliť

Jednou z priorít  regionálneho združenia v súčasnom období je vyriešenie aplikácie zákona o miestnom poplatku za rozvoj v podmienkach Bratislavy. Pretavenie litery zákona do praxe si vyžaduje prijatie príslušného všeobecne záväzného nariadenia a novelu štatútu mesta. V týchto dokumentoch má byť okrem iného zakotvená sadzba miestneho poplatku za rozvoj a  deľba z jeho výnosu medzi mesto a mestské časti. …
Peniaze majú ostať tam, kde sa vytvoria 

Peniaze majú ostať tam, kde sa vytvoria 

Novým predsedom Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy je starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Návrh na jeho zvolenie podporila väčšina starostov mestských častí na dnešnom rokovaní združenia. Voľba nového predsedu sa uskutočnila po tom, čo sa doterajší predseda, starosta Vajnor Ján Mrva, vzdal funkcie.…
Bratislavskí starostovia proti hazardným hrám

Bratislavskí starostovia proti hazardným hrám

Ako dostať z Bratislavy hazardné hry? Hľadanie odpovede na túto otázku bolo jedným z ťažiskových bodov rokovania Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sa konalo 17. apríla.Problematikou hazardných hier sa bratislavskí komunálni politici zaoberajú už dlhší čas. Ako zvlášť pálčivú ju vnímajú predovšetkým veľké mestské časti s vysokou koncentráciou prevádzok s takýmto zameraním.…
Starostovia a primátor našli spoločnú reč

Starostovia a primátor našli spoločnú reč

Zabezpečenie verejného poriadku na území Bratislavy má byť jednoznačne záležitosťou samospráv jej mestských častí a táto skutočnosť by mala byť zakotvená aj v štatúte mesta. Starostovia sa na tom zhodli na nedávnom rokovaní Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy. Predseda regionálneho združenia, starosta Petržalky Vladimír Bajan vzápätí predložil požiadavku na zmenu štatútu primátorovi hlavného mesta Milanovi Ftáčnikovi, ktorý bol prítomný na rokovaní.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky