INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: aká

Nové lavičký potešili seniorov i mladé rodiny

Nové lavičký potešili seniorov i mladé rodiny

Obyvatelia Haanovej ulice sa už niekoľko týždňov tešia z nových lavičiek, ktoré tu v tesnom susedstve trávnatého porastu s množstvom stromčekov osadili pracovníci miestneho podniku Verejnoprospešné služby Petržalka. Urobili tak na želanie členov tunajšieho klubu dôchodcov. „Chceme sa im poďakovať. Mimoriadne nás teší, že na lavičkách okrem nás odpočívajú ďalší Petržalčania, predovšetkým mamičky so svojimi detičkami.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201